ЗНАЧАЈ ПРЕДМЕТА СТАРИХ И УМЕТНИЧКИХ ЗАНАТА КАО СУВЕНИРА У БУДУЋОЈ ТУРИСТИЧКОЈ ПОНУДИ СТАЛАЋА И ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

Највредније што један народ,земља, регион или град имају је култура и уметност, посебно ако је дубоко укорењена у традицији. Упркос томе стари и уметнички занати у Србији одумиру. Замењује их савремено, модерно, серијско, јевтиније, масовно. Човек је све мање а електоника и роботика све више присутна. Ипак, да ли је то оно што желимо? Хоћемо ли заиста до краја да човека заменимо машином? Није ли већа вредност у традионалном, руком прављеном, срцем вођеном, маштовитом, различитом, оригиналном, споријем уз радост постепеног рађања. Уметност је у души и уму, срцу и рукама а не у калупу и машинама на електрични погон. Она је у функцији туризма, као што је туризам у функцији уметности. Уметнички производи су право „колективно дете“ једног народа“. Шта боље говори о земљи и народу од уметничких предмета и старих заната којима се становништво бавило а који представљају људе и њихов поглед на себе у малом. Симболика говори и шаље поруку која треба да одише аутентичношћу, буди симпатије, интригира и позива на заједничку игру путовања, дружења, радости живота и снажна многовековна памћења. Стари занати јесу посебна врста уметности која је као специфична цивилизацијска тековина рођена у једном народу за све народе. Мајстори преносе своја знања и упућују ученике у тајне заната, а на ученицима је да пусте машти на вољу, превазиђу своје учитеље и анимирају посетиоце кроз путовање у прошлост када су руке вредних мајстора чиниле чуда на одушевљење будућих генерација.

Сувенири као материјализоване успомене, везују путнике за одређену дестинацију и као особити и аутохтони имају моћ недвосмисленог подсећања. Они говоре о веровањима, историји, легендама, начину живота и осликавају пределе и људе. Сувенири могу да буду производ старих и уметничких заната али их треба прилагодити новим стандардима и измењеном укусу потрошача.Морају да се пажљиво ускладе са планираним циљним групама, укључујући, старосну, полну, социјалну и квалификациону структуру. Они могу да буду у неким случајевима толико ефектни да прерасту у цењену и тражену робну марку. Упорним и дугогодишњим радом на осмишљавању и изради оригиналних сувенира, ови производи могу да постану међународно признати бренд и у многоме утицати на избор дестинације туриста. Ово се односи на добро осмишљене и руком рађене сувенире где је сваки појединачни примерак практично уникат.

Важност неговања и очувања старих уметничких заната и израде сувенира се огледа на свим нивоима, локалном, регионалном, државном и међународном. То вишестуко превазилази интересе једне земље и једног народа а потврђује мултиетничност и мултикултуралност, чиме се бришу националне културне границе. Таква уметност у споју локалног и глобалног, постаје заједничка тековина света и поље интересовања УНЕСКО-а. Може ли се уопште замислити успешна туристичка дестинација без понуде уметничких предмета, старих заната и сувенира? Ако и може деловала би недовршено бледо и извештачено. Због тога врло амбициозно и одгорно у припреми лансирања тврђаве у Сталаћу и Мојсињске Свете горе у орбиту будућих топ туристичких дестинација у овом делу Европе приступамо и планирању и осмишљавању израде сувенира и оживљавању старих и уметничких заната у општини Ћићевац. Туристи који ће у будућности масовно посећивати Сталаћ и Мосињску Свету гору сигурно ће бити заинтересовани за локални дизајн, културу и стил живота посебно за рукотворине и сувенире који симболизују ову дестинацију што даје шансу бољем пласману понуде, повећава приход и води туристићком развоју овог краја и отвара неслућене шансе локалном становништву. Познато је да већина туриста спремна да плати вишу цену за јединствен, аутентичан и квалитетан сувенир. И само учење заната може да привуче посетиоце, а занатске радионице су саме по себи својеврсне туристичке атракције. Љубитељи културе желе опредмећени производ који асоцира на место у којима су били, ствари које су видели и да пробуде сећања. Најчешће се купују сувенири који су лако преносиви,релативно јевтини, разумљиви и примељиви. Занатлије и произвођачи сувенира у Ћићевцу и Сталаћу морају да прате стандарде, трендове и укусе потрошача да би временом постали успешни. Упућујемо позив свим уметницима из отаџбине и дијаспоре да својим радовима допринесу успеху овог великог националног пројекта. Верујемо да је славна херојска прошлост Сталаћа и епска легенда о воводи Пријезди и Јелици и данас тематски и концепцијски посебан и врхунски изазов за сликаре, вајаре и музичаре али и за примењене уметнике који ће осмислити будуће сувенире тврдјаве у Сталаћу и Мојсињске Свете горе.