Преглед старих заната и домаће радиности према Правилнику о одређивању послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно домаћом радиношћу (Службени гласник РС бр.21 од 4.марта 2005.).

I Старим занатима сматрају се послови израде и дораде предмета на начин, под условима и од материјала којима се чува и одржава израз традиционалног народног стваралаштва.

1) лончарски (грнчарски, црепуљарски)
2) коларски
3) казанџијски (котларски)
4) бачварски (пинтерски и качарски)
5) ручна израда сатова (сајџијски)
6) терзијско-абаџијски
7) јорганџијски
9) ковачко-поткивачки
10) израда звона свих врста (звоноливнички) и прапорака.
11) опанчарски
12) кожарски (табачки)
13) кожухарски(ћурчијски)
14) ременарски-седларски (ручни дуборези у кожи, пресовање у кожи и сл.)
15) дрводељски
16) кломпарски и израда нанула
17) асурџијски
18) папуџијски
19) мутавџијски
20) дрндарски (вуновлачарски)
21) ужарски
22) каменорезачки
23) корпарско-плетарски и израда предмета од лике, рогоза, комушине, рафије, сламе, трске, сите ..
24) воскарско-лицидерски
25) калдрмџијски
26) гајтанџијски
27) бојаџијски
28) стаклодувачки
29) сапунџијски
30) власуљарски
31) ситарски
32) решетарски

Као и
1) Печење креча, ћумура и прављење катрана
2) Израда фењера, ферала
3) Израда гебена за гребање вуне и кучине
4) Израда гребена и брда за ткање
5) Поправка, калаисање, емајлирање и цинковање посуда
6) Израда каљева за пећи и ватросталне опеке
7) Израда и рестаурирање народних музичких инструмената на традиционалан начин (гусле, фруле, двојнице, гајде, окарине, виолине и сл.
8) Ваљање (ступање сукна)
9) Ткање тепиха, платна, свиле и др.
10) Производња свиле на традиционалан начин
11) Израда четки, метли и других сличних производа) од длаке, сирка, прућа, жилица и сл.
12) Копање бунара
13) Израда млинских каменова и брусева
14) Препарирање и пуњење птица и животиња
15) Пречишћавање перја
16) Ручно испирање злата на традиционалан начин
17) Ручно плетење рибарских мрежа

II Старим занатима сматрају се и занати којима се припремају и производе животне намирнице на традиционалан начин
1) Бомбонџијски
2) Медичарски
3) Содаџијски
4) Бозаџијски
5) Цреварски
6) Припрема појединих месних,млечних и биљних производа на традиционалан начин
7) Млевење житарица преко воденица-поточара
8) Припрема хлеба под сачем и у црепуљи

III Старим занатима сматрају се и грађевински занати чији су производи у целини или већим делом грађевински објекти. Овим занатима одржавају се или обнављају споменици традиционалне културе који су под посебном заштитом државе.

1) Градња или реконструкција у техници сухозида
2) Градња или реконструкција у техници набоја, набијача
3) Градња или реконструкција техником бондрука
4) Израда шиндре за покривање кућа,привредних зграда и цркава брвнара
5) Производња ћерпича и зидање ћерпичем

У домаћу радиност спада и израда предмета од природних материјала, целулозе, коже, дрвета, српског платна и сламе као и руком осликани пољопривредни производи и стакло.
Нове генерације нису довољно информисане ни заинтересоване за очување старих вредности и пре прихватају робу и услуге по принципу "fast food" које су веома "in" из помодарства и снобизма занемарујући сопствено културно наслеђе ,на таласу глобализације.
Наша традиција је непресушни извор инспирације, али младе људе треба заинтересовати за старе и уметничке занате како би их сачували од заборава, обезбеђујући им сигурно запослење и адекватну зараду. Мало ко ће се данас бавити старим занатима само зато да би их сачувао од заборава. Свако ту мора да нађе лични интерес који је уједно и општи,друштвени и економски.
Потребно је да се упути јасна порука да обука старим и уметничким занатима и домаћом радиношћу води до трајног и уносног посла.

IV Домаћом радиношћу сматрају се и послови израде и дораде предмета код којих преовлађује ручни рад и који имају естетско обележје изражено народном уметношћу

1) Плетење
2) Ткање
3) Кукичање-хеклање и нецовање (израда чипке, столњака, украсних детаља, одевних предмета и сл.)
4) Вез разних текстилних производа
5) Премотавање и упредање (цвиновање) конца и вуне
6) Израда сувенира
7) Израда народних ношњи
8) Израда предмета са народним везом
9) Израда производа дрвне галантерије (вретена, преслице, оклагије, дрвена корита, карлице и сл.)