СРЕДЊЕВЕКОВНА ТВРЂАВА СТАЛАЋ КАО ВЕЛИКИ ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА!

Велики број средњевековних остатака градова и утврђења расут је по Србији. Данас највећи број средњевековних утврђења има карактер рушевина и археолошких локалитета и налазе се у веома лошем стању. На већем броју средњевековних утврђења није вршена рестаурација већ дужи низ година, а прети им и потпуно нестајање. Туризам у Србији има тенденцију развоја, а све већи значај добијају културни споменици и манифестације. Упркос томе, неке значајне вредности остају по страни. Планови рестаурације и туристичке валоризације понегде постоје, али дуго чекају боља времена и инвестиције.

Средњевековни град Сталаћ, је међу на најрепрезентативнијим средњевековним тврђавама на простору Југоисточне Европе. Tакође, овај споменик културе има и изузетни историјски и културни значај за нашу земљу, има повољан географски положај и изузетне потенцијале за укључивање у туристичку понуду Србије. Ипак, ова тврђава је неоправдано остајала по страни. Није било значајнијих инвестиција, заштита тврђаве је била слаба, а посете туриста су до скора биле доста ретке.

Одговарајућом валоризацијом ове тврђаве и њеном рестаурацијом и презентацијом, требало би је афирмисати и омогућити њено очување.
Према речима стручњака, тврђави Сталаћ би се требала посветити посебна пажња. Да би се овакви споменици,који су од великог значаја за историју и културу наше земље сачували неопходно је предузети одређене мере,и то у најскорије време.Након побољшања заштите, инфраструктуре и менаџмента, овакве споменике могуће је пласирати и на међународном туристичком тржишту.

Тврђава Сталаћ је одличан пример на коме се могу уочити све последице настале услед несавесности надлежних органа и локалног становништва у његовом очувању. Овај изузетни споменик културе већ дужи низ година остаје по страни, како што се тиче инвестиција,тако и туристичке афирмације. Малобројни посетиоци к оји показују интересовање за ово културно добро посустају у одлукама да га посете сагледавајући стање у коме се тврђава налази и препреке на које наилазе при одласку на сам локалитет. Локално становништво се показало као немарно и незаинтересовано за заштиту овог споменика, чак је било и случајева његове намерне деструкције.

Претпоставка је да би тврђава Сталаћ могла уз адекватне рестаурације,модификације и додавање садржаја да постане права и велика туристичка атракција. С обзиром да се налази у непосредној близини ауто пута, да је јасно видљива са магистрале, уз рецептивне капацитете, лакши приступ тврђави и адекватне културне програме и интерпретацију, овај комплекс би могао да буде активиран. Самим тим, дошло би до повећања туристичког промета, чиме би се допринело аганжовању локалног становништва и остварио би се економски профит, који би омогућио даљу заштиту и очување овог изузетно вредног споменика.