ЗАХВАЉУЈЕМО СВИМ ЧЛАНОВИМА КОЈИ СУ СЕ ДО САДА ОДАЗВАЛИ ПОЗИВУ И УПЛАТИЛИ НОВАЦ НА ЖИРО РАЧУН НАШЕГ УДРУЖЕЊА!

Са сваком уплатом бићемо ближи нашем заједничком циљу.
Сада још више верујем да ћемо и даље имати масован одзив и да ћемо заједнички брзо и успешно да обновимо тврђаву у Сталаћу.

Наше удружење је регистровано код Агенције за привредне регистре под бројем БУ 10009/2015. од 08.12.2015.г.

Назив: Организација за обнову и уређење тврђаве Сталаћ и Мојсињских планина - Мојсињске Свете горе "Тодор од Сталаћа"

Скраћени назив: Удружење "Тодор од Сталаћа", Орачка 49, Београд-Земун

Динарски жиро рачун: 265162031000384285

Девизни жиро рачун: 35265100000016570173

(Код уплата користити скраћени назив)

Са жељом да сви уградимо бар по један камен у сталаћку тврђаву желим вама и вашим породицама све најбоље.
Сви донатори добиће захвалнице и биће уписани у књиге које ће бити трајно сачуване.

Председник
Др Љубиша Поповић


   
 
   
  Инструкција за плаћање у ЕURO  
   
 
   
  Инструкција за плаћање у USD